Over mij

Hoe zorgen we voor schoon drinkwater en voldoende voedsel voor 10 miljard mensen? Hoe kunnen we de armoedeongelijkheid in de wereld verkleinen? Hoe  zorgen we voor een duurzaam en klimaatbestendige toekomst? Dat zijn vragen waar ik me dagelijks mee bezig houd.

Als onderzoeker en adviseur verdiep ik mij in deze thema’s en hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan het verbeteren van deze wereld. Want dat moet kunnen!